2009
15/7 Hamnfestivalen
Oskarshamn
29/5 Get-a-gig
Karlstad
8/5 Bodoni
Malmö
     
2008
30/7 Glada Ankan
Karlstad
   
2007
31/5 Bannermans
Edinburgh, UK
29/5 Nice N Sleazy
Glasgow, UK
27/5 The Cavern Pub
Liverpool, UK
26/5 The Cavern Club
Liverpool, UK
18/5 K6
Karlstad
16/5 Café String
Stockholm
   
2006
6/12 Café String
Stockholm
8/11 Alcazar / Nalen
Stockholm
30/9 Stora Torget
Karlstad
3/3 Uno
Karlstad
10/2 Bigmouth
Karlstad